• عکس فرو رفتن میلگرد ۲ متری در بدن کارگر ۱۶ ساله + 18

   

  در یک کارگاه ساختمانی در تهران کارگران مشغول کار بودند که ناگهان یک میلگرد دو متری از طبقه سوم سقوط کرده، در کتف یک کارگر شانزده ساله افغانستانی که در طبقه همکف قرار داشت، فرو رفته و قسمتی از میلگرد از ران پای چپ وی خارج شد.

  عکس فرو رفتن میلگرد ۲ متری در بدن کارگر ۱۶ ساله + 18


 • Comments

  No comments yet

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: