• سومین «شیطان جلگه وحشت»در پنجه عدالت

  سومین «شیطان جلگه وحشت»در پنجه عدالت

  سومین متهم اصلی پرونده «شیاطین جلگه وحشت» پس از آن که ماجرای خباثت بار خود و دوستانش را با درج گزارشی در روزنامه لو رفته دید، تصمیم گرفت خود را به دادسرا معرفی کند.

  سومین متهم اصلی پرونده «شیاطین جلگه وحشت» پس از آن که ماجرای خباثت بار خود و دوستانش را با درج گزارشی در روزنامه لو رفته دید، تصمیم گرفت خود را به دادسرای مشهد معرفی کند و بدین ترتیب تعداد دستگیرشدگان این پرونده به چهار تن رسید.

  این متهم ۲۴ ساله که «س» نام دارد پنج شنبه گذشته وارد شعبه ۴۰۹ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد شد و خود را از متهمان پرونده «شیاطین جلگه وحشت» معرفی کرد.

  او به مقام قضایی گفت: وقتی در روزنامه ماجرای شیاطین جلگه وحشت را خواندم تصمیم به معرفی خودم گرفتم. ابتدا تردید داشتم که خود را تسلیم کنم و یا همچنان به زندگی مخفیانه ادامه بدهم و فراری باشم. مدتی در افکار خودم غوطه ور بودم تا این که فهمیدم دیگر راه گریزی ندارم. 

  می دانستم در این گونه پرونده ها ماموران انتظامی با شیوه های پلیسی در نهایت مرا دستگیر می کنند چرا که تاکنون کسی نتوانسته است پس از ارتکاب چنین جرایمی از چنگ قانون بگریزد. متهم این پرونده افزود: این بود که تصمیم قطعی خودم را گرفتم و مطالب روزنامه را مرور کردم که در آن نوشته شده بود پرونده مذکور در شعبه ۴۰۹ مجتمع قضایی شهید بهشتی رسیدگی می شود به همین خاطر به دادسرا آمدم تا خودم را تسلیم قانون کنم.

   با دستور قاضی دشتبان، سومین «شیطان جلگه وحشت» بازداشت و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. این درحالی بود که یکی از متهمان دستگیر شده این پرونده وحشتناک، به تجاوز گروهی به زن ۳۵ ساله اعتراف کرد.

  بنابراین گزارش، با بازداشت سومین متهم اصلی، تعداد دستگیرشدگان در پرونده شیاطین جلگه وحشت به چهار تن رسید که یکی از آنان با صدور قرار وثیقه آزاد شده است. 

  در همین حال، قاضی سیدجواد حسینی معاون دادستان مرکز خراسان رضوی به دیگر متهمان فراری این پرونده توصیه کرد قبل از آن که حلقه های قانون بر دستانشان گره بخورد، خود را تسلیم کنند. در غیر این صورت نه تنها راه گریزی نخواهند داشت بلکه احتمال دارد در مسیر دستگیری آنان حوادثی رخ دهد که پشیمانی بیشتری برایشان خواهد داشت.

   قاضی حسینی همچنین به افراد دیگری که سودای ارتکاب جرم را در سر می پرورانند، هشدار داد: مواظب اعمال و رفتار خود باشید چرا که دستگاه قضایی در برابر جرایم خشن بسیار قاطع خواهد بود و هیچ گونه اغماضی در این باره صورت نمی گیرد. 

  سابقه خبر

  ماجرای «جلگه وحشت» از سی و یکم تیر گذشته هنگامی در دستور کار پلیس مشهد قرار گرفت که چند زن و مرد گریخته از چنگ «شیاطین جلگه وحشت» خود را به نیروهای انتظامی رساندند و پرده از ماجرایی هولناک برداشتند. آنان اظهار کردند: وقتی برای برگزاری جشن تولد زن ۳۵ساله ای به یکی از روستاهای اطراف مشهد رفتیم، ناگهان افرادی که سوار بر پراید و موتورسیکلت بودند به ما حمله کردند و با زور و تهدید به مرگ ما را به  داخل خانه ای در جلگه پایین تپه بردند. سپس چند نفری زن ۳۵ ساله را موردآزار قرار دادند که ما در یک فرصت مناسب از چنگ آن ها گریختیم.

  به دستور قاضی دشتبان (قاضی شعبه ۴۰۹ دادسرای مشهد) پیگیری پرونده به ماموران عملیات ویژه مشهد سپرده شد و آنان موفق شدند در چند عملیات جداگانه چهار تن از متهمان را دستگیر کنند که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. شایان ذکر است: گزارش اختصاصی این خبر در تاریخ دهم مهر در صفحه حوادث روزنامه خراسان به چاپ رسید.


 • Comments

  No comments yet

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Add comment

  Name / User name:

  E-mail (optional):

  Website (optional):

  Comment: